Mitä mullan murukoko tarkoittaa?

-
Kekkilä Garden

Kommentit

  • Puhuttaessa kasvualustan sisältämästä kiviaineksesta, yleisin määrittelevä tekijä on raekoko. Se tarkoittaa valmistukseen käytetyn hiekan yksittäisen kivimurun läpimittaa. Useimmat kasvualustat sisältävät useampaa eri raekokoa. Näiden eri raekokojen suhteelliset osuudet ilmoitetaan kasvualustaerästä teetetyssä raekokojakaumassa ja rakeisuuskäyrässä.
    Kekkilä Garden

Kommentoi tai kirjoita uusi viesti

Nimesi ja viestisi näytetään julkisesti.Sähköpostiosoitettasi ei koskaan näytetä julkisesti.